Υψηλότερα όρια ασφάλισης, ακριβότερα αντασφάλιστρα, χαμηλότερες αποζημιώσεις

Αυξήσεις στα αντασφάλιστρα και, κατά συνέπεια, στο κόστος ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων πρόκειται να προκαλέσει η αύξηση των κατώτατων ορίων κάλυψης σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Όπως ήδη προβλέπεται με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος, από το νέο έτος το όριο του 1 εκατ. ευρώ που ισχύει σήμερα ως ελάχιστο όριο κάλυψης για σωματικές βλάβες ανά άτομο και ανά ατύχημα και το 1 εκατ. ευρώ για υλικές ζημιές ανά συμβάν θα αυξηθούν στο 1,220 εκατ. ευρώ κατά περίπτωση προκαλώντας ανάλογη επιβάρυνση του κόστους αντασφάλισης.

Το στοίχημα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων θα κριθεί στο ποιες εξ’ αυτών θα μπορέσουν να απορροφήσουν τις νέες επιβαρύνσεις και ποιες όχι, αν και όπως εκτιμάται στην πράξη πολύ δύσκολα θα υπάρξουν αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να εξαντλήσουν να όρια κάλυψης όπως θα ισχύσουν από το 2017.

Στα θετικά πάντως των τελευταίων δεδομένων σχετικά με τις αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τροχαία ατυχήματα είναι ότι, το ύψος τους έχει ψαλιδιστεί καθότι τα ποσά που επιδικάζουν τα δικαστήρια είναι χαμηλότερα, λόγω της μειωμένης αξίας των ανταλλακτικών και της αξίας μεταπώλησης των αυτοκινήτων. Σημειώνεται ότι η μέση ηλικία του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Στη ζυγαριά λοιπόν για τον επαναπροσδιορισμό των ασφαλίστρων κατά τις ανανεώσεις συμβολαίων από 1η Ιανουαρίου 2017 θα τεθούν τα υψηλότερα όρια ασφάλισης, τα ακριβότερα αντασφάλιστρα, αλλά και οι χαμηλότερες αποζημιώσεις και βάσει του λογαριασμού, που θα κάνει κάθε εταιρεία, θα κρίνει το κατά πόσο θα είναι σκόπιμο να προβεί ή όχι σε αυξήσεις ασφαλίστρων, σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά, καθώς και σε μια περίοδο παρατεταμένης ύφεσης όπως αυτή που βιώνει η ελληνική οικονομία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*