Η εβδομαδιαία έκθεση της Euler Hermes για τους εξαγωγείς

Και αυτή την εβδομάδα η έκθεση «Weekly Export Risk Outlook» του ομίλου Euler Hermes αναλύει τις σημαντικότερες εξελίξεις σε διάφορες χώρες και περιοχές του κόσμου, τους οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και τις συνθήκες που αφορούν τους εξαγωγείς.

Όλες οι εκθέσεις κινδύνων για τους εξαγωγείς δημοσιεύονται εδώ, ενώ για το οικονομικό προφίλ μιας εκτενούς λίστας χωρών, το οποίο ανανεώνεται σε τριμηνιαία βάση και όπου αναλύεται η αξιολόγηση κάθε χώρας με βάση την πιστωτική της διαβάθμιση, τους οικονομικούς δείκτες, το επίπεδο κινδύνου, τους κύριους τομείς δραστηριότητάς της κ.ά., μπορείτε να ενημερώνεστε από αυτή την ιστοσελίδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*