191 νέοι συνεργάτες της INTERAMERICAN στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Συμβούλων

 

Μεγαλύτερος από κάθε άλλη συμμετοχή ήταν ο αριθμός των νέων συνεργατών της INTERAMERICAN που έλαβαν μέρος στις πρόσφατες εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που οργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν, συνολικά, 191 υποψήφιοι -υπερδιπλάσιοι σε σχέση με τις περυσινές εξετάσεις (77)- των οποίων η ενσωμάτωση, με βάση τα συνήθη υψηλά ποσοστά επιτυχίας των διαγωνιζομένων της εταιρείας, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το δυναμικό του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων.

Ήδη, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδίου “Genesis”, η εταιρεία επενδύει οικονομικά στην προσέλκυση και υποστήριξη νέων συνεργατών που ξεκινούν σταδιοδρομία, παράλληλα με την εισαγωγή και έμπειρων διαμεσολαβούντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος και εως τον Νοέμβριο έχουν πιστοποιηθεί 311 νέοι συνεργάτες που θα κυμανθούν περί τους 350 εως το τέλος του έτους, έναντι 266 νέων πιστοποιηθέντων συνεργατών κατά το 2014.

Ακόμη, είναι αξιοσημείωτο για την εκπαιδευτική οργάνωση και υποδομή της INTERAMERICAN ότι η διεύθυνση ανάπτυξης και εκπαίδευσης της εταιρείας, μετά από τη σχετική έγκριση της διεύθυνσης εποπτείας της ΤτΕ, συνιστά Πιστοποιημένο Κέντρο Επανεκπαίδευσης και Εξετάσεων Ασφαλιστικών Συμβούλων. Το γεγονός αυτό συνδυάζει σημαντικά πλεονεκτήματα εκπαιδευτικής ευελιξίας και ανταγωνιστικής υπεροχής για την εταιρεία στο επίπεδο των δικτύων διαμεσολαβούντων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*