Τι λέει  το σχέδιο της οδηγίας για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD)

Ψηφίστηκε, την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία (579 ψήφοι υπέρ, 40 κατά, 67 αποχές)  το σχέδιο οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (Insurance Distrubution Directive-IDD) και τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Η αρχική συμφωνία μεταξύ Κομισιόν, Ευρωκοινοβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων της ΕΕ είχε επιτευχθεί στις 30 Ιουνίου.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να εφαρμοστούν στο τέλος του 2017, καθώς επαφίεται τώρα στα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την οδηγία στις εθνικές νομοθεσίες σε ορίζοντα διετίας. Η IDD θα αντικαταστήσει την παλαιότερη οδηγία περί διαμεσολάβησης που χρονολογείται από το 2002. Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τον τρόπο που πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα και θα φέρουν πραγματικά οφέλη στους καταναλωτές και στους μικροεπενδυτές.

«Οι αναθεωρημένοι κανόνες για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων προβλέπουν αυστηρότερες υποχρεώσεις ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών οι οποίες ισχύουν για όλα τα κανάλια διανομής», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι καταναλωτές και οι μικροεπενδυτές που αγοράζουν ασφαλιστικά προϊόντα θα επωφεληθούν από:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια: Οι ασφαλιστικοί διανομείς θα πρέπει να καταστούν περισσότερο διαφανείς όσον αφορά την τιμή και το κόστος των προϊόντων τους, έτσι ώστε να είναι σαφές στους καταναλωτές τι πληρώνουν
  • Καλύτερες και πιο κατανοητές πληροφορίες, έτσι ώστε οι καταναλωτές να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις, μέσω ενός απλού, τυποποιημένου εγγράφου με Πληροφορίες για τα ασφαλιστικά προϊόντα ζημιών
  •  Ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρονται σε πακέτο με άλλο αγαθό ή υπηρεσία. Για παράδειγμα, όταν ένα νέο αυτοκίνητο πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μαζί με την ασφάλιση αυτοκινήτων, οι καταναλωτές θα έχουν την επιλογή να αγοράσουν το κύριο αγαθό ή την υπηρεσία, χωρίς το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Κανόνες διαφάνειας και επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που θα εμποδίζουν τους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Οι συμφωνηθέντες κανόνες περιλαμβάνουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής με στοιχεία επενδύσεων. Επιπλέον, το νέο κείμενο προβλέπει, επίσης, κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, στην περίπτωση που οι επαγγελματίες έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά τους προσόντα/τίτλους σε άλλο κράτος μέλος.

 

Δείτε εδώ την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*