Υφεσιακά μέτρα για την ασφαλιστική αγορά

Σε μεγαλύτερη ύφεση οδηγούν την ασφαλιστική αγορά τα μέτρα που προβλέπει η συμφωνία στην οποία επιδιώκει να καταλήξει η κυβέρνηση με τους εταίρους.

Τα ανωτέρω δηλώνει στο IW ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζοντας ότι οι φόροι που προωθούνται σε βάρος της αγοράς πρόκειται να επιβληθούν όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν προωθεί ρυθμίσεις ώστε τα οποία έξοδα ασφάλισης για τους κλάδους Ζωής και Υγείας να εκπίπτουν από το εισόδημα των νοικοκυριών, αλλά και των επιχειρήσεων εφόσον πρόκειται για ομαδικά προγράμματα ασφάλισης του προσωπικού.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου θυμίζει επίσης ότι, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία το κόστος ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως έξοδο για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η θέση αυτή του υπουργείου Οικονομικών έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, ως αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά έσοδα από το δημόσιο ταμείο λόγω των αντικινήτρων τα οποία θέτει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Μάλιστα, προσθέτει ότι, η μη ανάπτυξη των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στερεί από το κοινωνικό σύνολο παροχές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τις οποίες αδυνατεί εδώ και δεκαετίες να προσφέρει το δημόσιο στον φορολογούμενο πολίτη, αλλά και στους συνταξιούχους.

Κατά τον κ. Χατζηθεοδοσίου, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύγχρονο καθεστώς  παροχών, στο οποίο η ιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να έχει πρωτεύοντα ρόλο, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες – ξένες αγορές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*