Μαύρη τρύπα  521 εκατ. ευρώ στο Επικουρικό Κεφάλαιο

Το ταμειακό και κεφαλαιακό αδιέξοδο του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, αλλά και την επιτακτική ανάγκη για την εξεύρεση άμεσης λύσης με στόχο την οικονομική κάλυψη των ασφαλισμένων, αποτυπώνει ο ισολογισμός που δημοσίευσε προ ημερών ο φορέας και αφορούσε στη χρήση του 2013.

Το βασικότερο ίσως στοιχείο του ισολογισμού είναι το γεγονός ότι, παρουσιάζεται ελλειμματικός κατά 521 εκατ. ευρώ για το 12μηνο που εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ειδικότερα, η περυσινή χρονιά έκλεισε με το φορέα να παρουσιάζει εκκρεμείς ζημιές συνολικού ύψους 598 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,25% έναντι του 2012, οπότε το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 543 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές που αναγγέλθηκαν το 2013, λόγω της ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των Evima και Διεθνής Ένωση, ανήλθαν σε 36.170 και ήταν αυξημένες κατά 513,99% έναντι του 2012, οπότε είχαν περιοριστεί σε 5.891, ενώ οι συνολικές ζημιές (με τη συμμετοχή των αντασφαλιστών) που πληρώθηκαν διαμορφώθηκαν στα 54,8 εκατ. ευρώ, από 69 ευρώ το 2012.

Οι εισφορές υπέρ του ταμείου του ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 αυξημένες κατά 35,05% στα 82,7 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έσοδα μειωμένα κατά 32% στα 15 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμά του διαμορφώθηκαν στο ποσό των 63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρώ προορίζονται για την καταβολή της συμμετοχής του στις εκκαθαρίσεις.

Οι μεγάλες αποχές των δικηγόρων από τα δικαστήρια το 2013, λόγω εκλογών και αποχών των δικαστών από τις αίθουσες προκάλεσαν πολλές αναβολές εκδίκασης υποθέσεων και επιβάρυναν τις αμοιβές και τα έξοδα των συνεργατών του Επικουρικού Κεφαλαίου κατά 35% στα 1,89 εκατ. ευρώ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*