ΟΔΔΗΧ: Γιατί προχωρά σε επανεκδόσεις αντί για νέα ομόλογα

Δεν ξεκινάει νέες εκδόσεις αλλά προχωρά σε επανεκδόσεις ομολόγων το δημόσιο και μάλιστα σε 4, ξεκινώντας από τις 19 Ιουλίου, με στόχο να εκμεταλλευθεί το θετικό κλίμα, καθώς προεξοφλείται αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Με τις επανεκδόσεις το δημόσιο θα καλύψει το στόχο του για μικρή αύξηση της ρευστότητας σε συνδυασμό με ενίσχυση του βάθους της αγοράς για υφιστάμενους τίτλους ώστε να αυξήσει την εμπορευσιμότητα των ελληνικών ομολόγων.

Με αυτό τον τρόπο οι επανεκδόσεις θα εξυπηρετήσουν όσους έχουν τοποθετηθεί σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, όπως ασφαλιστικές εταιρίες και Αμοιβαία Κεφάλαια, στην περίπτωση που κάποια έκτακτη ανάγκη τους υποχρεώσει να ρευστοποιήσουν, ώστε να βρουν ευκολότερα αγοραστές σε μία “βαθύτερη” αγορά.

Την απόφασή του να προχωρήσει σε τέσσερις επανεκδόσεις ομολόγων, ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ. Προγραμματίζει διαδοχικές δημοπρασίες για τις 19 Ιουλίου, τις 20 Σεπτεμβρίου, τις 18 Οκτωβρίου και τις 15 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2023, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας, (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

ΝΑΚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*