Η νέα εποχή του μάρκετινγκ στις ασφαλιστικές εταιρείες

Καθώς ο ασφαλιστικός κλάδος βασίζεται στη διαρκή αύξηση και διατήρηση του πελατολογίου, ίσως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας, και ταυτόχρονα ο δυσκολότερος, είναι αυτός της ανάπτυξης της πελατειακής βάσης. 

Οι στρατηγικές μάρκετινγκ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας, την ώρα που η διαρκής έρευνα για νέα προϊόντα, για την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική, την άμεση επαφή με τους πελάτες διατηρεί την εταιρεία αυτή σε εγρήγορση προκειμένου να βρίσκει τις κατάλληλες λύσεις για τις εκάστοτε ανάγκες που ανακύπτουν. 

Όμως οι καιροί αλλάζουν και το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με τη χάραξη πολιτικών μάρκετινγκ. Η πανδημία του Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη για άμεση επαφή με τους πελάτες, ακόμη και απομακρυσμένα. 

Τα «ποιοτικά» στοιχεία του πληθυσμού μεταβάλλονται διαρκώς: οι baby boomers γηράσκουν και στη θέση τους έρχονται νέες «στρατιές» πελατών, σαφώς καλύτεροι γνώστες των τεχνολογικών εργαλείων που υπάρχουν στην αγορά. Οι Gen-Xers και οι Millennials, πλέον, αντιλαμβάνονται ότι για τη σύναψη ενός συμβολαίου ή για τη διαπραγμάτευση αυτού δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους σε κάποιο γραφείο. Αντιθέτως, επιθυμούν γρήγορες λύσεις και άμεσες ενέργειες με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

Οι αλλαγές αυτές απαιτούν από τις ασφαλιστικές μεγαλύτερη ευελιξία, νέες στρατηγικές μάρκετινγκ, με έμφαση στο digitalization, επανακαθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων. Αξίες όπως ο σεβασμός, το ήθος, η αξιοπρέπεια και ο επαγγελματισμός αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ασφαλές «όχημα» διατήρησης πελατών και ανάπτυξης. 

Μεταξύ άλλων, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες να επανακαθορίσουν το target group της πελατειακής τους βάσης, να δημιουργήσουν ένα ασφαλές «ψηφιακό ταξίδι πελατών» με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο. 

Ειδικά προς αυτήν την κατεύθυνση, μια digital πλατφόρμα θα πρέπει να είναι σύγχρονη, καλά οργανωμένη και δομημένη, να δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να επικοινωνεί εύκολα και άμεσα με ανθρώπους της εταιρείας. Παράλληλα, η συνεχής δημιουργία υψηλής ποιότητας και μοναδικών ασφαλιστικών πληροφοριών στον ιστότοπο μπορεί να προσελκύσει έξτρα εν δυνάμει πελάτες. 

Οι εταιρείες έχουν ήδη επενδύσει προς τη σωστή κατεύθυνση στο digitalization και το digital transformation, παρακολουθώντας τις νέες τάσεις στην αγορά. Θέτουν ως αποστολή να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες τους, θωρακίζοντάς τους περαιτέρω απέναντι στην αβεβαιότητα του μέλλοντος. 

Στις προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας αλλά και στις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο iw, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γκορτζής, διευθυντής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ, Groupama Ασφαλιστική, Θεόδωρος Λιώκης, διευθυντής Marketing, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, και Νεκταρία Μπέσσα, διευθύντρια Marketing και Δημοσίων Σχέσεων, Συνεταιριστική Ασφαλιστική.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*