Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός: Μια απαραίτητη δεξιότητα των πολιτών για τον 21ο αιώνα 

Δισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο είναι ανέτοιμοι να διαχειριστούν τις ραγδαίες εξελίξεις ενός ασταθούς, πολύπλοκου και διαρκώς μεταβαλλόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύεται λοιπόν η σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ο οποίος σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) είναι:

«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής χρηματοοικονομικής ευημερίας» (OECD – Atkinson and Messy, 2012).

Τα αποτελέσματα της μοναδικής παγκόσμιας μελέτης για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό αποκαλύπτουν πως δύο στους τρεις πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά αναλφάβητοι, καθώς αδυνατούν να απαντήσουν σωστά σε απλές ερωτήσεις ανατοκισμού, πληθωρισμού, αριθμητισμού και διασποράς του κινδύνου.

Η μελέτη διεξήχθη κατά το 2014 από την Standard & Poor’s σε 150.000 πολίτες από 140 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις χρηματοοικονομικής γνώσης μέσω συνεντεύξεων. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ένας στους δύο Έλληνες πολίτες χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομικά αναλφάβητος.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό των χρηματοοικονομικά εγγράμματων πολιτών ανά χώρα, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τον παγκόσμιο χάρτη χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Παρακάτω, οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής γνώσης και της χρηματοοικονομικής άγνοιας στην προσωπική μας ζωή & τα βήματα που οδηγούν στην προσωπική μας χρηματοοικονομική ανεξαρτησία και ελευθερία 

*από το περιοδικό ViSION

**Η εξειδικευμένη θεματολογία του συγκεκριμένου τεύχους είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη

δείτε εδώ αναλυτικά την online έκδοση του ViSION

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*