Πως αυξήθηκε η Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 8,3% στο 11μηνο του 2021

Ισχυρή ήταν η άνοδος στη παραγωγή ασφαλίστρων και σε επίπεδο 11μηνου (Ιανούαριος – Νοέμβριος 2021), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΑΕΕ. Ώθηση έδωσε τόσο ο κλάδος Ζωής όσο και ο κλάδος Ζημιών καταγράφοντας άνοδο 12% και 5,1% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Συνολικά, για την περίοδο αυτή η άνοδος διαμορφώθηκε στο 8,3%

Πιο αναλυτικά, στον κλάδο Ζωής εμφανής ήταν για μια ακόμη φορά η στήριξη από πλευράς συνταξιοδοτικών – αποταμιευτικών προγραμμάτων με επένδυση (Unit Linked) καθώς σημείωσαν άνοδο 62,9%, ενώ αντίθετα τα παραδοσιακά προγράμματα Ζωής έχασαν έδαφος κατά 3,1%.

Συνεχίζει ανοδικά ο κλάδος Ασθενειών καταγράφοντας +12,2% για την ίδια περίοδο, ενώ αρνητικό πρόσημο διατηρούν τόσο τα προγράμματα πυρός όσο και ο κλάδος αυτοκινήτου (Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως -1,6% / Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων -1,7%)

Στην τελευταία περίπτωση πάντως, αξίζει να αναφερθεί πως η Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων επανέρχεται με θετικό πρόσημο στη σύγκριση Οκτώβριος 2021 – Νοέμβριος 2021 με άνοδο 3%

Βάιος Κρόκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*