Κλιματικός νόμος: Υποχρεωτική ασφάλιση σε όλα τα νέα κτίρια σε ζώνες υψηλής τρωτότητας από το 2025

Από το 2025 όλα τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται:

α. σε ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας υψηλής πιθανότητας,

β. πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του ΓΔ Δασών λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο νέο κλιματικό νόμο παρουσίασε την Πέμπτη η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά όπως είχε γράψει το IW: Εξελίξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*