Μαθήματα Ασφάλισης ΙΙ: Γιατί να ασφαλίσω το σπίτι μου;

Ο βασικός στόχος της ασφάλισης περιουσίας είναι να σας προστατέψει από οικονομικές ζημιές. Μέσω της καταβολής ενός μικρού ποσού, του ασφαλίστρου, σε μια ασφαλιστική εταιρία σήμερα διασφαλίζετε ότι εκείνη θα φέρει το βάρος μιας ενδεχομένως μεγάλης ζημιάς στο μέλλον. Άρα η ασφάλιση περιουσίας προστατεύει από ζημιά ή απώλεια στο σπίτι, η οποία μπορεί να κοστίσει πολλές χιλιάδες ευρώ.

Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει το σπίτι μου;

Τα σπίτια μας ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται, το έτος και τα υλικά κατασκευής τους κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, και σεισμό. Άλλοι κίνδυνοι είναι αυτοί της κλοπής, της διάρρηξης, των κακόβουλων επιθέσεων, καθώς και κίνδυνοι που προέρχονται από δική μας αμέλεια από την οποία μπορεί να προκληθεί ζημιά (π.χ. φωτιά, διαρροή νερού κ.ά. ).

Ποιες θεωρούνται φυσικές καταστροφές;

Με τον όρο φυσικές καταστροφές εννοούμε τα αιφνίδια γεγονότα που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, ανεμοθύελλες, καταιγίδες, κεραυνούς, δασικές πυρκαγιές, και σεισμούς, που επιφέρουν σημαντικές οικονομικές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Ποιες καλύψεις περιλαμβάνει η ασφάλιση περιουσίας; Η δασική πυρκαγιά, η πλημμύρα και ο σεισμός περιλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Υπάρχουν καλύψεις για όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σπίτια. Άλλες περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο και άλλες είναι προαιρετικές. Μπορεί να καλυφθεί το κτίσμα ή και το περιεχόμενο του σπιτιού. Η δασική πυρκαγιά περιλαμβάνεται στη βασική κάλυψη πυρός στα περισσότερα ασφαλιστήρια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προσφέρουν, πέραν της βασικής κάλυψης πυρός, προγράμματα ασφάλισης στα περισσότερα από τα οποία περιλαμβάνεται η πλημμύρα/ καταιγίδα/ θύελλα. Ο σεισμός είναι προαιρετική συμπληρωματική κάλυψη. Παρέχεται επίσης κάλυψη για την επακόλουθη απώλεια ενοικίων ή το πρόσθετο κόστος ενοικίασης ή προσωρινής μεταστέγασης, καθώς και αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων κ.ά.

Περισσότερα στο iknow-insurance.gr της ΕΑΕΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*