Κεφάλαια 812,5 εκ. ευρώ άντλησε το δημόσιο από εξάμηνα έντοκα με αρνητική απόδοση 0,41%

Συνολικά 812,5 εκ. ευρώ άντλησε το δημόσιο από εξάμηνα έντοκα γραμμάτια που δημοπρατήθηκαν με αρνητική απόδοση 0,41%. Προσφέρθηκαν 83% περισσότερα κεφάλαια κι έτσι η υπερκάλυψη έφθασε το 1,83.

Συγκεκριμένα, δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ διενήργησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο -0,41%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές συνολικού ύψους 1.144 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,83 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου  2021.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου  2021, στις 12μ.μ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*