Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και οι ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς

Η αξιοποίηση του cloud προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία, την αξιοπιστία (uptime SLA) και την εξοικονόμηση πόρων που υπαγορεύονται ρητά από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου Solvency II.

Read More »

ARAG: Νομική προστασία λογιστών-φοροτεχνικών

Η ARAG, δημιούργησε εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, προσαρμοσμένο στις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις προσφέροντας ασφαλιστικές καλύψεις που σχετίζονται με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Read More »

Τα φάντασμα της αξιολόγησης και το χειρότερο σεναριο για τις ασφαλιστικές

Εάν επιδεινωθεί το country risk της ελληνικής οικονομίας μέχρι την αξιολόγηση τότε , οι καταθέσεις θα αξιολογηθούν ακόμη χαμηλότερα δηλαδή ίσως και στο 50% της αξίας τους μέσα στις λογιστικές καταστάσεις

Read More »