Έχασε έδαφος η παραγωγή το 2020. Στο -8% ο κλάδος Ζωής

Αρνητικό πρόσημο στο -3,7% κατέγραψε η παραγωγή ασφαλίστρων την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της σχετικής μελέτης που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2020 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2019 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2020, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2020 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Δείτε παρακάτω όλη την έρευνα

368763_2021 – 224509 – Εγκύκλιοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*