Πιστωτικά Ιδρύματα: Νέο πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων

Ανακοινώνεται ότι, στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2020 θα διενεργηθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εξετάσεις πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018, για όλα τα πιστοποιητικά, ήτοι α1, α2, β1, β, γ, δ, ε, στ1 και στ2. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 19.10.2020.

Για τη συμμετοχή σας στις εν λόγω εξετάσεις ως ιδιώτης (όχι δηλαδή μέσω πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο εργάζεσθε), παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περαιτέρω ενημέρωσή σας στην αρμόδια υπηρεσιακή σας μονάδα, προκειμένου να το προωθήσει στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Ελληνική Πολιτεία σχετικά με τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου COVID-19, το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης καταλληλότητας προσώπων για το έτος 2020 που είχε ανακοινωθεί στις 30.10.2019 δεν ισχύει. Ειδικότερα, δεν θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της 7 ης και 8ης Νοεμβρίου 2020.

Τέλος, παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία της 9ης Οκτωβρίου 2020 για την υποβολή δικαιολογητικών για την ανανέωση πιστοποιητικών είτε μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 20 της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1925/30.5.2018) είτε σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου της ως ίδιας κοινής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μέτρων προστασίας από τη νόσο COVID-19, η Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει σε εγρήγορση και, βάσει των εκάστοτε εξελίξεων, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ανακοινώσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*