Τρ. Πειραιώς: Ενισχύει το bancassurance, πως διασπάται η Πρακτορειακή Ασφαλειών

του Βάιου Κρόκου

Εν εξελίξει βρίσκονται οι διεργασίες αναδιάρθρωσης στην Τράπεζα Πειραιώς, γεγονός που φέρνει διαφοροποιήσεις και στο κομμάτι των τραπεζοασφαλειών.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της σημαντικής συμφωνίας στα τέλη του 2019 για την μεταβίβαση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεσίτες Α.Ε στον όμιλο MATRIX, τώρα δρομολογούνται οι διαδικασίες για την διάσπαση της Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών.

Οι εργασίες και τα χαρτοφυλάκια, ως εκ τούτου, θα απορροφηθούν από την ίδια την τράπεζα και την θυγατρική του ομίλου επίσης, Πειραιώς Agency Solution, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η διάσπαση της Πρακτορειακής αναμένεται να λάβει την έγκριση των μετόχων στις 16 Ιουνίου όταν και έχει προγραμματισθεί η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται πως η Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών παρέχει ασφαλιστικές λύσεις από το 2007 στον κλάδο Ζωής, Υγείας, Σύνταξης και Retail Γενικών Ασφαλίσεων –αυτοκινήτου, περιουσίας, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος – μέσω του δικτύου καταστημάτων της τράπεζας και με άξονα την στρατηγική συνεργασία που έχει με τις ασφαλιστικές NN Hellas και ERGO Ασφαλιστική.

Το πλάνο 

Σύμφωνα με το σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα για την ερχόμενη Γ.Σ, στόχος όλων των παραπάνω είναι η αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του Ομίλου με στόχο την ορθολογικότερη κατανομή των επιμέρους σχετικών λειτουργιών μεταξύ των δύο επωφελούμενων εταιρειών του Ομίλου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του στον εν λόγω τομέα, μέσω της αξιοποίησης της υφιστάμενης εμπειρίας στον κλάδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και του δικτύου της Τράπεζας.

Η συμμετοχή της δεύτερης επωφελούμενης (Πειραιώς Agency Solution) εταιρείας στην Κοινή Διάσπαση κρίθηκε σκόπιμη λόγω του γεγονότος ότι είναι ήδη υφιστάμενη εταιρεία και αποτελεί 100% θυγατρική της Τράπεζας, η οποία τα τελευταία έτη δεν εμφανίζει σημαντική δραστηριότητα.

Επομένως δύναται να αξιοποιηθεί για τον σκοπό του εν θέματι μετασχηματισμού χωρίς να υφίσταται ανάγκη σύστασης νέας εταιρείας για τη διαδικασία της διάσπασης με την εξοικονόμηση του αντίστοιχου κόστους για τον Όμιλο, όπως σημειώνεται.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται, πως σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η κοινή διάσπαση θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση της υφιστάμενης εμπειρίας της διασπώμενης εταιρείας στον κλάδο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας και των πιστοποιημένων υπαλλήλων της ως προς τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με τη δημιουργία εντός της Τράπεζας μιας διευρυμένης μονάδας προώθησης των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση εκτιμά επίσης ότι αποτελεί σημαντικά επωφελή οικονομική – επιχειρηματική επιλογή για την μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*