Μήνυμα Στουρνάρα για την εταιρική διακυβέρνηση στον κλάδο

του Βάιου Κρόκου

Αν και η πρόοδος που έχει συντελεσθεί τα τελευταία 5 χρόνια που η αγορά λειτουργεί και εποπτεύεται υπό καθεστώς Φερεγγυότητας ΙΙ είναι εμφανής, σαφές ήταν το μήνυμα του του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, για τις περαιτέρω προσπάθειες που πρέπει να γίνουν.

Συγκεκριμένα επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ενστερνιστεί ακόμη την ουσία του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, να εφαρμόζουν το πλαίσιο όχι γιατί «έτσι λέει ο νόμος» αλλά γιατί «έτσι λέει το συμφέρον της επιχείρησης συνολικά»

Κατά την ομιλία του στην Ετήσια Γ.Σ της ΕΑΕΕ ο Γ. Στουρνάρας κάλεσε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην περιοδική αξιολόγηση των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων, τα οποία, όπως είπε, «οφείλουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση όχι μόνο την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος, αλλά και του αναλαμβανόμενου κινδύνου, καθώς και την προστασία του πελάτη».

Με εργαλείο την τεχνολογία

Σημαντικό ανάγκη για όλα αυτά αποτελει και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των συστημάτων του ασφαλιστικού κλάδου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΤτΕ ο οποίος σημείωσε:

«Απαιτούμενο βήμα στον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι η επιτάχυνση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των συστημάτων τους, ώστε να μην μείνει πίσω η ασφαλιστική αγορά στον συνεχώς εντεινόμενο αλλά και διευρυνόμενο ανταγωνισμό. Για να γίνει όμως αυτό απαιτείται να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές, και σε ό,τι αφορά τα συστήματα που θα εκσυγχρονιστούν και σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.

Η τεχνολογία διευκολύνει τον έλεγχο και μπορεί να περιορίσει, ακόμη και να εξαλείψει, σημαντικούς λειτουργικούς κινδύνους. Όμως, χρειάζεται προσοχή. Όπως για παράδειγμα, στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού νέφους (cloud) για την ασφάλεια, την προστασία και τον τόπο αποθήκευσης των δεδομένων: Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να ελέγχουν τις διαδικασίες των παρόχων, να αξιολογούν τους κινδύνους από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και να παραμένουν ικανές να ανακτήσουν και να διαχειριστούν τα δεδομένα αυτά μετά τη λήξη των συμβάσεων».

Οι αποφάσεις σε μια περίοδο αρνητικών επιτοκίων

Μεταξύ άλλων, ο Γ. Στουρνάρας στάθηκε και στον ρόλο των μετόχων τονίζοντας πως για μια καλύτερη διακυβέρνηση είναι ο διαχωρισμός τους από τη διοίκηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την περίοδο των αρνητικών επιτοκίων που διανύουμε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΤτΕ: «Η μέριμνά τους πρέπει να είναι η εγκαθίδρυση και η διατήρηση κατάλληλων και αποτελεσματικών διοικήσεων. Οι μέτοχοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις από τις εκάστοτε επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και να προσαρμόζουν αναλόγως τις οικονομικές προσδοκίες τους από τις επιχειρήσεις τους. Σε μία περίοδο αρνητικών επιτοκίων, όπως η σημερινή, είναι αναμενόμενο να αυξάνεται η μεταβλητότητα των οικονομικών μεγεθών. Στο πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό η αξιολόγηση για διανομή μερίσματος να γίνεται με γνώμονα τη διαρκή διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών περιθωρίων».

Διαβάστε επίσης:

Κλιματική αλλαγή: Σε 3 άξονες ο ρόλος των ασφαλιστικών

Τα βασικά αιτήματα της ασφαλιστικής αγοράς και η δέσμευση Α. Γεωργιάδη

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*