Αυξήσεις στα ασφάλιστρα για την χρηματοδότηση κινδύνων

Της Ελενας Ερμείδου

Μεσοσταθμικές αυξήσεις 3-5% στα ασφάλιστρα των επιχειρήσεων καταγράφονται το 2019. Οι διορθωτικές τάσεις θα συνεχιστούν μέσα στο 2020 σύμφωνα με την έκθεση στο κίνδυνο που έχει η κάθε επιχείρηση και το ιστορικό ζημιών που έχει καταγράψει.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο IW στέλεχος από την ασφαλιστική αγορά, η διόρθωση οφείλεται στην πτώση των τιμών των αντασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια και θα συνεχιστεί μέσα στο 2020. Πρόκειται για ένα συνδυασμό αύξησης των αντασφαλιστικών τιμολογίων και των ασφαλιστικών για την χρηματοδότηση κινδύνων. Ωστόσο, οι αυξήσεις θα καθοριστούν με βάση το πόσο εκτεθειμένη είναι μία επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους στον κίνδυνο, τα μέτρα προστασία που λαμβάνει, τα πρότυπα που έχει υιοθετήσει, την συμμόρφωση της στους κανονισμούς και τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και το αρχείο ζημιών.

Το 2019 οι αυξήσεις στα επιχειρηματικά ασφάλιστρα μεσοσταθμικά ξεκίνησαν από το 3% μέχρι 6%. Οι ενδείξεις υπαγορεύουν περαιτέρω αυξήσεις με τον ανταγωνισμό να μην είναι τόσο έντονος όσο είναι στις ατομικές ασφαλίσεις, όπου η προσφορά κεφαλαίων είναι πολύ μεγάλη.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να ενισχυθεί η ασφαλιστική βάση σε ό,τι αφορά του επιχειρηματικούς κινδύνους στο σύνολο τους οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ακάλυπτες απέναντι στον κίνδυνο.

Οι αιτίες υπάρφάλισης ή μη ασφάλισης των κινδύνων είναι  η άγνοια, το λάθος κριτήριο σε ό,τι αφορά την διαχείριση των οικονομικών αλλά τα λάθη που γίνονται από τις ασφαλιστικές σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και την προσέγγιση των επιχειρήσεων καθώς και η απουσία συνεργειών μεταξύ φορέων και ενώσεων του κλάδου των ασφαλειών με άλλους κλάδους της οικονομίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*