Λαδώνονται τα γρανάζια της ασφάλισης μεταφορών

της Ελενας Ερμείδου

Θετικά είναι τα μηνύματα από τον κλάδο των εμπορευματομεταφορών για την ασφαλιστική αγορά. Η αυξητική τάση του βάρους των φορτίων εμπορευμάτων που διακινούνται με φορτηγά οχήματα οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών ασφάλισης μεταφορών και logistics. To ζητούμενο ωστόσο για το κλάδο και τις ασφαλιστικές που εξειδικεύονται στις μεταφορές και τα logistics δεν είναι μόνο η αύξηση του τζίρου αλλά και η μείωση του δείκτη ζημιών. Ο κλάδος εμφανίζει πολλές ζημιές τονίζουν εξειδικευμένοι ασφαλιστές στο IW.

Αύξηση του βάρους των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα καταγράφεται το α’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2018. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το α’ τρίμηνο του 2019 με φορτηγά εθνικών  και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 86.206,6 χιλιάδες τόνους έναντι 85.215,8 χιλ. τόνων κατά το α’ τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,2%. Τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 7.090.172,2 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018 οπότε είχαν ανέλθει σε 7.129.808,0 χιλ., σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), από την άποψη του βάρους των μεταφερθέντων φορτίων, το α’ τρίμηνο του 2019 έναντι του α’ τριμήνου του 2018 η σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες». Από την άποψη των τονοχιλιομέτρων, για την ίδια χρονική περίοδο, η πιο σημαντική αύξηση παρατηρείται στην κατηγορία «Εμπορευματοκιβώτια» ενώ την πιο σημαντική μείωση παρουσίασε η κατηγορία Υγρά χύμα (χωρίς μονάδα εμπορευμάτων)»

Pοσοστό 49,5% των φορτώσεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 1,0% το α’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2018. Αύξηση παρουσιάστηκε και στις φορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 23,6%.

Oι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 49,2%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση 1,5% το α’ τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2018. Αύξηση παρουσιάστηκε και στις εκφορτώσεις των λοιπών Μεγάλων Γεωγραφικών Περιοχών της Χώρας κατά τη σύγκριση της ίδιας χρονικής περιόδου, πλην της Αττικής όπου παρουσιάστηκε μείωση κατά 24,3%.

H ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2017

Το IW επικοινώνησε με την ΕΑΕΕ σήμερα για νεώτερα στοιχεία ωστόσο ακόμα δεν έχουν εκδοθεί στοιχεία για το 2018/2019.

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατέγραψε μείωση παραγωγής το 2017 κατά 1,3%, σε σχέση με το 2016. Αντιστοίχως, το 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9%. Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 87,6%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 5,9%, οι απευθείας πωλήσεις 4,3% και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 2,2% επί του συνόλου. η κατανομή της παραγωγής μεταξύ των καναλιών διανομής τα δύο τελευταία έτη.

Από την στατιστική ανάλυση 1.143 ζημιών έτους 2017 προκύπτουν ως σημαντικότερες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η γενική αβαρία, η κλοπή και το ατύχημα μέσου

μεταφοράς. Ειδικότερα από την εξέταση της μέσης ζημίας, προκύπτει ότι αυτή ανήλθε στα 3.264€ το 2017 για το σύνολο των ζημιών, ενώ αντιστοίχως ήταν 17.000€ για την γενική αβαρία, 14.881 για την κλοπή και 6.884€ για το ατύχημα μέσου μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων κάθε έτους προσεγγίζεται ικανοποιητικά περίπου 3 χρόνια μετά από την έκδοση των συμβολαίων. Η στατιστικώς υπολογιζόμενη μέση ζημία στην δεκαετία 2008-2017 εκτιμάται στα 3.256 €.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*