Στα 35 δισ. ευρώ τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Κάμψη 250 εκ. ευρώ σημειώθηκε στο ύψος των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία το β’ τρίμηνο έναντι του πρώτου,ως αποτέλεσμα κάποιων καταβολών, συμψηφισμών, μειώσεων, διαγραφών κλπ.

Ωστόσο το συνολικό ποσό χρεών παραμένει “βραχνάς” και αρνητικοί πρωταγωνιστές παραμένουν το τ. ΙΚΑ και ακολουθεί το τ. ΟΑΕΕ.

Όπως επισημαίνεται από το ΚΕΑΟ, “ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς, οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από το τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ”.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την έκθεση το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο., στις 31/03/2019 ήταν 35.358.484.925, στις 30/06/2019 διαμορφώθηκε στο ποσό των 35.110.125.981 €. Το ποσό της μείωσης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται σε 248.358.944 €.

Η διαφορά οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις , συμψηφισμούς οφειλών, εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων, στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και στις διαγραφές οφειλών μη μισθωτών βάσει του επανυπολογισμού που προβλέπει ο ν. 4611/2019. Ειδικά οι διαγραφές λόγω του επανυπολογισμού των εισφορών για τους μη μισθωτούς οδήγησαν σε μείωση του τρέχοντος υπολοίπου των οφειλών που προέρχονται από το τ. ΟΑΕΕ και τ. ΕΤΑΑ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το τρέχον υπόλοιπο οφειλών ανά ΦΚΑ, όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος Ιουνίου 2019.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά: 2η ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ έτους 2019 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Επίσης: Ασφαλιστικά Ταμεία: Ρυθμίζονται σε 120 δόσεις και οι οφειλές 2017-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*