Χρυσές συντάξεις ή επίλυση του συνταξιοδοτικού (;)

Της Ελενας Ερμείδου

Στο προσκήνιο βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα το συνταξιοδοτικό με αφορμή τις “Χρυσές Συντάξεις” που υπεγράφησαν επί Σύριζα για ολίγους και προνομιούχους. Η νέα κυβέρνηση φέρεται να θέλει να διορθώσει τις επί σειρά ετών στρεβλώσεις και να θέσει εκ νέου θεμέλια. Οι συζητήσεις είναι στο ‘κόκκινο’ ενώ φαίνεται να ανάβει το πράσινο φως για ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις. Η επίλυση του συνταξιοδοτικού θα καθορίσει εν πολλοίς και την ανάπτυξη της χώρας.

Ψέματα όσα ακούγαμε! Λεφτά για συντάξεις υπάρχουν

Σήμερα το συνταξιοδοτικό χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το διανεμητικό σύστημα του οποίου συστήματος τα προβλήματα διαρκώς οξύνονται. Ετσι όπως είναι σχεδιασμένη η βάση του συστήματος κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κλυδωνισμούς η χώρα νέες μειώσεις ενώ οι υψηλές εισφορές επιβαρύνουν το κόστος εργασίας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη.

Τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία τα οποία λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιοητικό σύστημα δεν έχουν καθιερωθεί στην χώρα ούτε έχουν δοθεί κίνητρα για να θεμελιωθεί ο 3ος πυλώνας της ιδιωτικής συνταξιοδότησης.

Ο δεύτερος πυλώνας από μόνος τους εισάγει και έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης για την χώρα ο οποίος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο θα ενισχύσει τα έσοδα από επενδύσεις. Ενώ, το διανεμητικό σύστημα επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο δημογραφικό, ο δεύτερος πυλώνας ο οποίος βασίζεται στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα έχει σύμφωνα με την ΕΑΕ χαμηλή εξάρτηση από τις δημογραφικές εξελίξεις, κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η σταθερότητα στο σύνολο του συστήματος, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση σήμερα καλείται να λάβει αποφάσεις σχεδιάζοντας ένα σύστημα τριών πυλώνων όπου στο 2ο πυλώνα οι συμμετοχή των εργαζομένων σύμφωνα με προτάσεις της ΕΑΕ θα είναι υποχρεωτική και θα βασίζεται σε καθορισμένο ύψος εισφορών, ποσοστού επί των αποδοχών. Οι εισφορές αυτές θα κατανέμονται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότης και συσσωρεύονται σε ατομικές συνταξιοδοτικές μερίδες οι οποίες θα μετατρέπονται σε σύνταξη όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει.

Προκειμένου να υλοποιηθεί επαρκώς το σχέδιο θα πρέπει υπάρξουν μειώσει στις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες θα κατευθυνθούν στον δεύτερο πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης.  Ωστόσο, το ζητούμενο είναι να βρεθεί η χρυσή τομή μετάβασης καθώς η ασθενική οικονομία της χώρας μπορεί να μην επιτρέπει να γίνουν άμεσα μεγάλες τομές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*