Χρήστος Κώνστας

Μια ελληνική τράπεζα, χωρίς καταστήματα που προσελκύει …Γερμανούς καταθέτες…

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν . ΚΩΝΣΤΑ

Είναι η πρώτη ελληνική  ψηφιακή τράπεζα. Είναι μια τράπεζα που δεν μοιάζει με τράπεζα (a bank unlike a bank όπως λένε χαμογελώντας τα 165 στελέχη της).

Είναι νέα, είναι ψηφιακή, δεν έχει καταστήματα και δεν προσδοκά σε κέρδη από το dealing room δηλαδή δεν «παίζει» τα λεφτά της στις αγορές.

Φιλοδοξεί να κάνει όλες τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις-χρηματοδοτήσεις-διαμεσολαβήσεις) χωρίς τα παραδοσιακά εργαλεία των υπολοίπων τραπεζών.

Περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*