Στασιμότητα στους κεφαλαιοποιητικούς πυλώνες

Στασιμότητα παρατηρείται στην ανάπτυξη των κεφαλαιοποιοητικών πυλώνων του συνταξιοδοτικού συστήματος, ιδιαίτερα στο τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης που κατέχει μόλις το 1% αλλά και της ιδιωτικής που μέχρι σήμερα φτάνει 4%.

της Ελενας Ερμείδου

Αισιόδοξα ήταν τα μηνύματα στα τέλη του 2018 για την διαχείριση Αποθεματικών Επαγγελματικών Ασφαλιστικών Ταμείων, η ανάπτυξη των οποίων είναι αυτοτέλεια για να δοθεί διέξοδος στο πρόβλημα του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αν και αναμένονταν εξελίξεις στις αρχές του 2019, η ρευστότητα στο κλάδο παραμένει με τους φορείς που διατηρούν ενδιαφέρον να αντιμετωπίζουν ασάφειες. Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο στην αγορά που να ορίζει μεταξύ άλλων τον ρόλο των αναλογιστών, διαχειριστών κεφαλαίων, ασφαλιστικών και άλλων δεν υπάρχει.

Διαβάστε: Τι θέλουν οι ασφαλιστικές από τα ΤΕΑ

Λόγω υψηλού δείκτη ανεργίας, ελαστικής εργασίας και δημογραφικού, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα για αυτό και αναμένονται παρεμβάσεις που θα περικλείουν και την συμμετοχή των επαγγελματικών ταμείων στο ασφαλιστικό σύστημα. Η θεσμοθέτηση του πλαισίου θα πρέπει να προνοεί ένα ασφαλές περιβάλλον για εργαζόμενους και εργοδότες, να δοθούν φορολογικά κίνητρα και η παραμονή των ασφαλισμένων να αποτελεί κίνητρο

Κομβικό είναι το ζήτημα των επενδύσεων. Η τάση υπαγορεύει επενδύσεις με προσανατολισμό στο περιβάλλον, τη κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση προκειμένου οι επενδυτικές πρακτικές να συνάδουν με τους κανονισμούς των εποπτικών αρχών.

Ηδη, τα μεγάλα Επαγγελματικά Ταμεία περικλείουν στις επενδυτικές στρατηγικές τους, περιβαλλοντικές πρακτικές σε ό,τι αφορά τους ρύπους, τον τρόπο εξόρυξης πρώτων υλών. Κοινωνικούς παράγοντες όπως οι σχέσεις μεταξύ εργοδοσίας και εργαζόμενων, και άλλα. Επίσης πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως είναι η δομή της εταιρείας, μέγεθος της εταιρείας, ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, οι αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με έρευνα της Interamerican:

  • Το 83,5% ερωτηθέντων  θα προτιμούσαν ό,τι πληρώνουν για εισφορές, να το πληρώνουν για ιδιωτική ασφάλιση
  • 83% δεν είναι ικανοποιημένοι από τον Δημόσιο Ασφαλιστικό Φορέα
  • 54% προτιμούν συνδυαστική κάλυψη (δημόσια και ιδιωτική)για την υγεία κατά την Τρίτη ηλικία και 29% αποκλειστικά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*