Τι θέλουν οι ασφαλιστικές από τα ΤΕΑ

της Ελενας Ερμείδου

Ενδιαφέρονται, μεταξύ άλλων οι ασφαλιστικές για την διαχείριση των ΤΕΑ, αλλά κυρίως για να αυξήσουν την παραγωγή των ομαδικών ασφαλιστήριων μέσα από την καθιέρωση και ενίσχυση των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων της χώρας.  Κλειδί  για την σωστή οργάνωση των ΤΕΑ είναι η μηχανογράφηση δηλώνει στέλεχος από την ασφαλιστική αγορά στο IW.gr.

Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ η ασφάλιση της σύνταξης ακολουθεί το σύστημα των τριών πυλώνων. Τα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία, οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οποίων ρυθμίζονται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες αποτελούν  μορφή συνταξιοδότησης που ανήκει στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδίου στελέχους προς το IW δίνoυν έμφαση στα κενά του πρώτου πυλώνα και έχουν σκοπό να παρέχουν στα μέλη τους επί πλέον συνταξιοδοτική κάλυψη βασιζόμενα στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα

Στα βασικά τους πλεονεκτήματα τα φορολογικά κίνητρα και οι υψηλές αποδόσεις.  Εισφορές έτους ύψους 700 ευρώ περίπου επί σειρά 35 ετών μπορούν να δώσουν με μία ετησιοποιημένη απόδοση 3%μπορούν να δώσουν περί τις 46.000 ευρώ, προσφέροντας κατ’ αυτόν τον τρόπο  υψηλή αναπλήρωση στις συντάξεις.  Στα χαρακτηριστικά τους τα ΤΕΑ εποπτεύονται αυστηρά και παρέχουν συνεχή πληροφόρηση για την απόδοση των Ταμείων.

Χώρες με συμμετοχή των ΤΕΑ άνω του 100% στο ΑΕΠ είναι η Ολλανδία, η Ελβετία, η Βρετανία, η Δανία.

Προβλήματα στα Επαγγελματικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία προς επίλυση είναι το δημογραφικό, οι υποχρεώσεις του δημοσίου, η γραφειοκρατία και το κόστος συμμόρφωσης στους εποπτικούς κανονισμούς, τα χαμηλά επιτόκια που ρίχνουν τις αποδόσεις, αλλά και οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*