Ποιο ήταν το ύψος των αποζημιώσεων σε ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας το 2018;

Ποσόν ύψους 1,4 δις ευρώ κατέβαλαν το έτος 2018 οι ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις Zωής και Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ΕΑΕΕ, αυξήθηκε για ακόμη μία χρονιά η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας-Συμπληρωματικές ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των πληρωθεισών αποζημιώσεων των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις.

Η ΕΑΕΕ στην σχετική έκθεσή της τονίζει:

Συνολικά, 1,40 δισ. € καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας το 2018 από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα. Στις ατομικές ασφαλίσεις, για μία ακόμη χρονιά αυξήθηκε η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων για τις ασφαλίσεις Υγείας-Συμπληρωματικές ενώ αντίθετα μειώθηκε η συμμετοχή των πληρωθεισών αποζημιώσεων των ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις. Στις ομαδικές ασφαλίσεις η αναλογία των πληρωθεισών αποζημιώσεων μεταξύ των καλύψεων παρέμεινε σχετικά σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*