Προβλήματα με το Μεταφορών: Χάος με την ασφάλιση υποψηφίων οδηγών

Ανασφάλιστους αφήνει ο νέος νόμος του υπουργείου Μεταφορών του υποψήφιους οδηγούς που επιθυμούν να πάρουν δίπλωμα οδήγησης σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Στο αέρα όλες οι διαδικασίες λόγω παραλείψεων  του υπουργείου αναφέρει η Ομοσπονδία επιρρίπτοντας ευθύνες για υπέρμετρη οικονομική ζημιά. 

της Ελενας Ερμείδου

Ζητώντας την αναβολή του νέου νόμου για κάποιο διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις από το υπουργείο, η ομοσπονδία επισημαίνει ότι δεν έχουν εκδοθεί κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα σύμφωνα με το νέο νόμο και επισημαίνει ότι η ΕΑΕΕ από τον Μάϊο του 2018 έως και σήμερα έχει κοινοποιήσει τρία έγγραφα προς το Μεταφορών τονίζοντας ότι δεν δύναται να υπάρξει ειδικό ασφαλιστικό προϊόν όπως το αναφέρει ο Ν. 4599/2019.

Απόσπασμα από την επιστολή της Ομοσπονδίας προς το Μεταφορών

‘…Συγκεκριμένα βάσει της παρ. 10 του αρ. 4 του Ν. 4599/2019 οι υποψήφιοι οδηγοί οφείλουν να προσκομίζουν ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, το οποίο εν συνεχεία ο εκπαιδευτής υποχρεούται να το προσκομίσει στον εξεταστή πριν την εξέταση του υποψηφίου, πλην όμως έως και σήμερα τέτοιο ειδικό ασφαλιστήριο δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του νέου νόμου. Προς επίρρωση των ανωτέρω να τονισθεί ότι η ένωση ασφαλιστικών εταιρειών από το Μάϊο του 2018 έως και σήμερα σας έχει ήδη κοινοποιήσει τρία έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει και πιθανόν δεν δύναται να υπάρξει ειδικό ασφαλιστικό προϊόν όπως το αναφέρει ο Ν. 4599/2019.

Ως εκ τούτου, αφ’ ενός με την πρόβλεψη στον Ν. 4599/2019 ενός ανύπαρκτου ασφαλιστικού προϊόντος και αφ’ ετέρου με την αδράνεια σας να παρατείνετε την ΥΑ 50984/2013 για την διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων, έχει δημιουργηθεί ένα χάος το οποίο ζημιώνει υπέρμετρα τόσο εμάς, ως επαγγελματίες εκπαιδευτές οδήγησης, που εντελώς αναπάντεχα σταμάτησαν οι πρακτικές εξετάσεις, όσο και τους πολίτες που εντελώς ξαφνικά αδυνατούν να συμμετάσχουν στις πρακτικές εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης.

Καίτοι οφείλετε να διαφυλάσσετε το δημόσιο συμφέρον, αδρανείτε, με αποτέλεσμα να έχει αποδιοργανωθεί το σύστημα διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με αποτέλεσμα να μην διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον και να προσβάλλεται αλόγιστα η επαγγελματική και οικονομική μας ελευθερία.

Επειδή με τον Ν.4599/2019 έχετε θέσει ως προϋπόθεση συμμετοχής ενός υποψηφίου οδηγού στις πρακτικές εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς την προσκόμιση ενός ανύπαρκτου ειδικού ασφαλιστικού προϊόντος.

Επειδή λόγω της αδράνειάς σας, ως Διοίκηση, δεν διεξάγονται πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών, διότι δεν έχετε πράξει τα δέοντα προκειμένου είτε να διεξάγονται εξετάσεις δυνάμει του ν. 4599/2019, είτε δυνάμει της ΥΑ 50984/2013.

Επειδή δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί άμεσα ο ν. 4599/2019. Επειδή είναι θέμα δημόσιου συμφέροντος η άμεση επίλυση της εν λόγω δυσλειτουργίας. Επειδή το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να παρατείνει την εφαρμογή της ΥΑ 50984/2013, ώστε να διεξάγονται ομαλά πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών καιοδηγών, έως να είναι δυνατή η εφαρμογή του Ν. 4599/2019.

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά σας δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης και ζημιώνει υπέρμετρα τους διοικούμενους. Επειδή η παράλειψη σας, μας ζημιώνει, δεδομένου ότι δεν έχετε παρατείνει την εφαρμογή του συστήματος διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων με το πλαίσιο που προβλέπει η ΥΑ 50984/2013 και παράλληλα δεδομένης της μη διευθέτησης από εσάς της μετέωρης αυτής κατάστασης μας αναγκάζεται να κλείσουμε τα γραφεία μας διότι δεν γίνονται πρακτικές εξετάσεις και η οικονομική μας ζημία να είναι υπέρμετρη…”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*