cargo insurance ΕΙΑΣ

Σεμινάριο ασφαλίσεων μεταφορών προϊόντων και εμπορευμάτων, από το ΕΙΑΣ

Σεμινάριο ασφαλίσεων μεταφορών προϊόντων και εμπορευμάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, 16:00-19:20, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών, Προϊόντων και Εμπορευμάτων, το 8ωρο σεμινάριο αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Η Διεθνής και η εγχώρια Αγορά, ευκαιρίες και προοπτικές
 • Γενικές Αρχές Ασφαλίσεων Μεταφορών και Αντικείμενο Ασφάλισης
 • Κύριες Κατηγορίες Εμπορευμάτων
 • Συσκευασία εμπορευμάτων
 • Μέσα Μεταφοράς Προϊόντων
 • Διεθνείς Όροι Αγοράς & Πώλησης Εμπορευμάτων
 • Παράγοντες Αξιολόγησης Κινδύνου
 • Στοιχεία Καθορισμού Ασφαλίστρου
 • Έκδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Κυριότερες Ρήτρες και Λοιπές Ρήτρες
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Αναφορά στη Συνθήκη CMR
 • Ζημίες & Αποζημιωτική Πολιτική
 • Σημαντικές περιπτωσιολογικές παρατηρήσεις
 • Ενέργειες
 • Δικαιολογητικά
 • Τύποι Φορτωτικών
 • Περιπτώσεις αποζημίωσης
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Υπολογισμός αποζημίωσης
 • Θαλάσσια μεταφορά
 • Ναυλοσύμφωνο
 • Ναύλωση ανά ταξίδι
 • Χρονοναύλωση
 • Φορτωτικές
 • Αβαρία
 • Οφέλη υπέρ των Πελατών και Επιχειρηματολογία Πωλήσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Μεταφορών, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησης τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Μεταφορών και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

β. Διοικητικά Στελέχη Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται σε άλλους τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Μεταφορών, Εμπορευμάτων και Προϊόντων.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, Unit Managers, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων) που σχεδιάζουν την είσοδο τους στην Αγορά των Ασφαλίσεων Μεταφορών ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

δ.  Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Αναλογιστικών Τομέων και Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Μεταφορών.

ε.  Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

Στόχοι σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Μεταφορών, Προϊόντων και Εμπορευμάτων.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολο τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Μεταφορών.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της Ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων μεταφορών, κατ’ αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου εμπορίου και μεταφορών.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Ασφαλίσεων Μεταφορών προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων Μεταφορών και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες εργασιακής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εισηγήτρια σεμιναρίου

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η κα Εύα Λαμπρινούδη, Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων και Ζημιών της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η κα Λαμπρινούδη είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE, μιλά Αγγλικά και Ιταλικά, διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή ασφαλιστική εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία επί του συνολικού φάσματος των θεματικών αντικειμένων των Γενικών Ασφαλίσεων. Είναι Ταμίας της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών, Σκαφών, Τεχνικών Ασφαλίσεων και Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 50 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ_15 & 17.1.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*