Ασφαλιστική αγορά: Παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος με τεχνικές συγκράτησης κόστους

από την Έλενα Ερμείδου

Μηδενική ανάπτυξη και μικρές μετατοπίσεις χαρτοφυλακίων σημειώθηκαν στην ασφαλιστική αγορά το 2017, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της KPMG για την χρηματοοικονομική ανάλυση και την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών που παρουσιάζεται τώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Σύμφωνα με την KPMG, όσο η πίτα της αγοράς παραμένει στο ίδιο μέγεθος τόσο θα εντείνεται ο ανταγωνισμός σ’ ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος με συγκράτηση κόστους.

Αντίθετα, στην Ευρώπη η αγορά κινείται με ανοδικούς ρυθμούς άνω του 4%, διευρύνοντας την διαφορά με την Ελλάδα.

Τα μεγέθη των ισολογισμών

Στην εξέλιξη των μεγεθών του ισολογισμού παρατηρείται αύξηση μεγεθών κατά 10% με αύξηση ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων. Οι ασφαλιστές ακόμα προσπαθούν ν’ αυξήσουν τα μεγέθη των επιχειρήσεων με τεχνικές εσωτερικής διακράτησης των κερδών και μη απόδοσης μερισμάτων. Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων βοηθάει στην εικόνα της αγοράς, ωστόσο στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει και μεγέθυνση των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας. Αντίθετα, η συνεχής διακράτηση κερδών χωρίς σχέδιο αξιοποίησης αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδη για την ανάπτυξη των αγορών.

Όσο αφορά στην ανάλυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, παρατηρούνται διαφορές σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Οι Ελληνικές ασφαλιστικές επενδύουν περίπου το 80% σε ομολογιακό χαρτοφυλάκιο σε σχέση με 65% που υφίσταται στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα των εταιρειών σε σχέση με το 2016 είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Η απόδοση κεφαλαίου ανέρχεται στο 11%. Αισθητή, ωστόσο, είναι η μείωση του δείκτη αποθεματοποίησης μετά από συνεχή έτη, όπου τα αποθέματα των εταιρειών ιδιαίτερα στο αυτοκίνητο ήταν ανοδικά. Μεγάλο στοίχημα για τις γενικές ασφάλειες είναι η διατήρηση της κερδοφορίας το επόμενο διάστημα με σημαντική εξάρτηση από το αυτοκίνητο.

Φερεγγυότητα II

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR κινήθηκε αυξητικά στο 176% (στην Ευρώπη 239%). Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δείκτης MCR που αυξήθηκε σημαντικά στο 452%, ωστόσο παραμένει αισθητά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (648%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*