[ File # csp5095840, License # 1674641 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / iqoncept

ARAG: Προσοχή σε όσα λέγονται για τις περικοπές συντάξεων

Τα προβλήματα, τις παλινωδίες και άσκοπες διεκδικήσεις επιχειρεί να προλάβει η ARAG μετά από τις συζητήσεις επί συζητήσεων που έγιναν σε τηλεοπτικά κανάλια, και στο Τύπο.

Το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και θόρυβος σχετικά με την διεκδίκηση περικοπών από εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αφορμή αποτέλεσαν αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων που έκριναν θετικά υποθέσεις εργαζομένων του Δημοσίου με σχέση εργασίας κυρίως ιδιωτικού δικαίου κλπ.

Η θετική έκβαση των αποφάσεων αυτών παρακίνησε πλήθος εργαζομένων με την ίδια ή άλλη σχέση εργασίας να τρέξουν να κάνουν αγωγές ζητώντας αναλογική εφαρμογή. Πέραν των παροτρύνσεων αυτών από συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ υπήρξαν και δικηγορικά γραφεία που μπήκαν στο χορό.

Παίρνοντας θέση για λογαριασμό των ασφαλισμένων της χορηγεί υποδείγματα αιτήσεων ανά κατηγορία εργαζομένων μετά από ανάθεση που έκανε σε  επιτελείο συνεργατών δικηγόρων την μελέτη του θέματος.

Η μελέτη κατέληξε στην διαπίστωση ότι στέρεο νομολογιακό έδαφος για άσκηση αγωγής σήμερα δεν υπάρχει, αφού πρόκειται για πρωτοβάθμιες αποφάσεις που υπόκεινται σε ένδικα μέσα.

Η διαπίστωση αυτή συμπλέει με την γνώμη εγκρίτων καθηγητών νομικών, του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ψύχραιμων νομικών συμβούλων ανωτάτων συνδικαλιστικών οργανώσεων  (ΑΔΕΔΥ) κλπ.

Κατόπιν αυτών, η εταιρία μας εξέδωσε την συνημμένη ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ARAG.gr  και προετοιμάστηκε κατάλληλα ώστε να χορηγεί στους ασφαλισμένους της, ανά κατηγορία εργαζομένων κάθε τομέα εργασίας, την κατάλληλη αίτηση που διαμόρφωσαν οι συνεργάτες της δικηγόροι, ώστε εκείνοι να την υποβάλλουν, όπου απαιτείται, προς ενδυνάμωση των συμφερόντων τους.

Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα κατάσταση, έχει ως εξής:

Α. Για τους δημοσίους υπαλλήλους με σύμβαση/σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (ένστολοι, νοσηλευτές κλπ.), έχουν συζητηθεί αγωγές ενώπιον Τμήματος του ΣτΕ (πιλοτικές δίκες), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ακόμα απόφαση. Ειδικότερα ως προς τους εν ενεργεία μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, το αίτημά τους έχει παραπεμφθεί με προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ (ΣΤ’ Τμήμα), με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί η εκδίκαση από τα Διοικητικά Δικαστήρια των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Β. Για τους συνταξιούχους δημοσίου τομέα, έχουν συζητηθεί αγωγές ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν έχουν εκδοθεί ακόμα αποφάσεις.

 

Γ. Για τους συνταξιούχους ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κλπ.), έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκε ότι οι περικοπές είναι αντισυνταγματικές. Η αντισυνταγματικότητα ισχύει αναδρομικά μόνο για όσους είχαν ήδη ασκήσει αγωγές πριν την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Σε περίπτωση δε, ασκήσεως αγωγών μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, η αντισυνταγματικότητα ισχύει από την έκδοση της απόφασης και εφεξής.

Δ. Για τους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση/σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων, οι οποίες έκαναν δεκτές τις αγωγές των υπαλλήλων αναφορικά με τη διεκδίκηση επιδομάτων/δώρων.

Η ARAG, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την υφιστάμενη Νομοθεσία και την διαμορφωθείσα έως σήμερα Νομολογία, τις γνωμοδοτήσεις των εξειδικευμένων δικηγόρων της στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη και τις προτάσεις έγκριτων Νομικών, σας ενημερώνει εν συντομία ότι, α. οι επικαλούμενες δικαστικές αποφάσεις προέρχονται από πρωτοβάθμια δικαστήρια, β. δεν είναι τελεσίδικες και γ. δεν αφορούν στο σύνολο των ως άνω αναφερομένων κατηγοριών.

Εν όψει των ανωτέρω και προς διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των ασφαλισμένων μας, θα αναμείνουμε την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ώστε να διαμορφωθεί στέρεο νομολογιακό έδαφος για τις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις τους. Μέχρι τότε υπάρχει νομική αβεβαιότητα και κενό που μπορεί να βλάψει τα συμφέροντά τους.

Έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή απόφασης από Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία θα καθιστά την δικαστική διεκδίκηση σκόπιμη και εμφανίζουσα επαρκείς πιθανότητες ευδοκίμησης, προτείνεται η συμπλήρωση και υπογραφή ενδεδειγμένης αίτησης και η υποβολή αυτής στον εκάστοτε αρμόδιο οικονομικό φορέα.

Στους ασφαλισμένους της ARAG θα χορηγηθεί αντίστοιχο κατά περίπτωση υπόδειγμα που θα συνταχθεί από τους εξειδικευμένους Δικηγόρους- Συνεργάτες μας και θα δοθούν σχετικές οδηγίες.

Αναφορικά δε, με την ηλεκτρονική αίτηση η οποία κοινοποιήθηκε από τον ΕΦΚΑ, αφορά στις μειώσεις των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 και τα δώρα. Οι συνταξιούχοι του Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου καλούνται να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση ΕΔΩ.

Το περιεχόμενο της εν λόγω ανακοίνωσης συμπλέει με την από 11.10.2018 επίσημη ανακοίνωση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και το σχετικό από 11.10.2018 γνωμοδοτικό σημείωμα της δικηγόρου της. Συμπληρώνεται επίσης με το από 18.10.2018 δημοσίευμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Κύριο Βερβεσό, τον Καθηγητή- Εργατολόγο Κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και το Νομικό Σύμβουλο ΠΟΜΕΝΣ Κύριο Αλκιβιάδη Ευαγγελάτο στα αντίστοιχα σημεία: https://www.limenikanea.gr/gr/enoples-dunameis/pomens-dora-xristougennon–pasxa-kai-epidoma-adeias–upeuthuni-enimerosi-apo-tous-eidikous-2214

Η ARAG ενημερώνει ότι στους  ασφαλισμένους της θα χορηγεί κατά περίπτωση οδηγίες και υποδείγματα αιτήσεων από τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*