ΜΙΝΕΤΤΑ κτίριο

Πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχώρησε στην αναβάθμιση-ανανέωση του εταιρικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΙSO 9001:2015.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει έμπρακτα το υψηλής ποιότητας επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στους ασφαλισμένους της.

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που στοχεύει στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του τελικού λήπτη-πελάτη.

«Η ΜΙΝΕΤΤΑ» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση «παραμένει προσηλωμένη στις βασικές της επιδιώξεις για την προσφορά ουσιαστικών καλύψεων και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων, ενισχύοντας διαρκώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*