Χρήστος Κώνστας

Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ δεν θέλει υψηλό τίμημα για το 50,1% των ΕΛΠΕ;

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Προφανώς υπάρχει λόγος. Θα πρέπει όμως να τον κοινοποιήσει. Στόχος της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ είναι να μεγιστοποιεί το όφελος και το τίμημα που θα εισπράττει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από κάθε πώληση περιουσιακού στοιχείου.

Στην περίπτωση της πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων, η διοίκηση των ΕΛΠΕ φαίνεται πως έκανε ότι μπορούσε όχι για να διευρύνει τον κύκλο των υποψηφίων επενδυτών -κατά συνέπεια να εντείνει τον ανταγωνισμό και να αυξήσει το τίμημα- αλλά αντιθέτως με γραφειοκρατική τυπολατρία φρόντισε να «διώξει» όλους όσοι θα μπορούσαν να βάλουν πολλά λεφτά στο τραπέζι.

Περισσότερα στο Banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*