Όμιλος Ευρωκλινικής: Υπερδιπλασιασμός λειτουργικών κερδών το 2017

Σημαντική βελτίωση εξακολούθησαν να καταγράφουν και το 2017 τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της Ευρωκλινικής, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 3,26 εκατ., έναντι € 1,32 εκατ. το 2016.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2016 και συγκεκριμένα στα € 40,20 εκατ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν επίσης σημαντική βελτίωση, από ζημιές € 2,54 εκατ. το 2016 σε ζημιές € 0,66 εκατ. το 2017.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής Αντώνης Βουκλαρής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το 2017 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για τον Όμιλο Ευρωκλινικής. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές, όπως η μεταφορά της Ευρωκλινικής Παίδων στο κέντρο της Αθήνας, η έναρξη της λειτουργίας του Πολυιατρείου – ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο., και βέβαια η πιστοποίησή μας ως το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ευρώπη με το πρότυπο “Patients’ Friendly Hospital”. Ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε αναδιοργάνωση των δομών και της λειτουργίας του Ομίλου καθώς και σε σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες στον ασφαλιστικό κλάδο.

»Έχοντας πετύχει να διατηρήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά, να υπερδιπλασιάζουμε την κερδοφορία μας κάθε χρόνο και ταυτόχρονα να αναδιαρθρώσουμε τον υφιστάμενο δανεισμό μας ύψους € 29,71 εκατ., αισθανόμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε δυναμικά στις εξελίξεις του κλάδου μας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*