Εθνική Ασφαλιστική, κτίριο, είσοδος

Ώρα αποφάσεων για την Εθνική Ασφαλιστική

Συνεδριάζει σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας με κύρια θέματα το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για 500 εργαζομένους της επιχείρησης και την πώληση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να ξεκινήσει σύντομα η διαδικασία, καθώς η συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως το τέλος του έτους, βάσει της συμφωνίας με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έχει εγκρίνει το επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα φέρεται να τάσσεται υπέρ της επανεκκίνησης της διαδικασίας με τους δύο υποψήφιους αγοραστές που είχαν περάσει στον τελικό γύρο του προηγούμενου διαγωνισμού, δηλαδή τη Fosun και την Gongbao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*