ΕΙΑΣ: Μετεκπαίδευση ασφ. διαμεσολαβητών στις σύγχρονες τεχνικές συμβουλευτικών πωλήσεων υψηλής απόδοσης

Ένα νέο, «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στις Σύγχρονες Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων Υψηλής Απόδοσης» επιμελείται και διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) στις εγκαταστάσεις του επί της Λ. Συγγρού 106.

Το Πρόγραμμα, που εμπεριέχει την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία συμβουλευτικών πωλήσεων και απευθύνεται πρωτίστως σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, θα έχει έναρξη την Τετάρτη 7 Μαρτίου, 16.00-19.20, και θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη (πλην της Μ. Τετάρτης) έως την ολοκλήρωση του, στις 18 Απριλίου.

Η κύρια θεματολογία του Προγράμματος έχει ως εξής:

Α.  Τα νέα καταναλωτικά πρότυπα και η ψυχολογία της σύγχρονης αγοραστικής συμπεριφοράς.

Β.  Η δύναμη των συμβουλευτικών πωλήσεων.

Γ. Τα στάδια και οι αποτελεσματικές τεχνικές συμβουλευτικών πωλήσεων (από την αποτελεσματική  αναζήτηση και εξεύρεση δυνητικών πελατών έως και τη συστηματική εξυπηρέτησή τους, ο αειφόρος κύκλος των πωλήσεων).

Δ.  Εφαρμοσμένες μέθοδοι ανάπτυξης συμβουλευτικών πωλήσεων.

Ε.  Τεχνικές πολλαπλασιασμού των αποτελεσμάτων Cross Selling και Up Selling.

Στ. Business Plan προσωπικής επιτυχίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Λεπτομέρειες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστότοπο του ΕΙΑΣ (www.eias.gr), ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, ή απευθυνόμενοι στη  Γραμματεία του Ινστιτούτου (τηλ.: 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: [email protected]).

Περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*