Φάκελος ανάπτυξη κλινικών μελετών στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια η Πολιτεία δείχνει επιτέλους να έχει αντιληφθεί πως η προώθηση της κλινικής έρευνας στη χώρα μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας όσο και την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στο να ανακοπεί το κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μια αύξηση 100 εκατ. ευρώ σε κλινικές μελέτες σημαίνει 220 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία και 4.300 θέσεις εργασίας Ελλήνων επιστημόνων (σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ). Δυστυχώς, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην κλινική έρευνα. Μάλιστα, ετησίως εκτιμάται ότι η χώρα χάνει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ λόγω γραφειοκρατίας!

Παρά το γεγονός ότι σε θεσμικό επίπεδο, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, στην πράξη εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια και διοικητικές στρεβλώσεις. Ακόμη, ουδείς είναι σε θέση να εκτιμήσει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη διενέργεια κλινικών μελετών από τα νέα μέτρα για την αποζημίωση των νέων, καινοτόμων φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ.

Μια ανεκμετάλλευτη πηγή εσόδων είναι και οι μελέτες βιοϊσοδυναμίας. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες διεξάγουν περισσότερες από 100 μελέτες βιοϊσοδυναμίας ετησίως στο εξωτερικό. Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε κόμβο μελετών βιοϊσοδυναμίας. Όμως, λείπει το αναγκαίο υποστηρικτικό πλαίσιο.

Εκείνο που δείχνει να έχει ανάγκη η χώρα είναι ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την κλινική έρευνα, ώστε να δρομολογηθούν οι αναγκαίες δράσεις. Παράλληλα, αναδύονται νέες προκλήσεις για τη χώρα μας από την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις κλινικές μελέτες. Σκοπός του είναι η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της φαρμακευτικής έρευνας με τη διεξαγωγή των κλινικών δοκιμών στην Ε.Ε.

Τα εμπόδια και οι προοπτικές στην ανάπτυξη κλινικών μελετών στην Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο του panel IV του 6th Clinical Research Conference (#crc17).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental και οργανώνεται από την Ethos Events σε συνεργασία με το  www.virus.com.gr και το περιοδικό Pharma & Health Business.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*