ΝΝ: Στρατηγική κίνηση αναδιοργάνωσης με μίνι εθελουσία έξοδο

Σε εθελουσία έξοδο, την πρώτη ύστερα από σειρά ετών, προχωρά η NN για τουλάχιστον 40 άτομα, ώστε αφενός να μειώσει το λειτουργικό κόστος και αφετέρου να μπορέσει η εταιρεία να αναδιοργανωθεί ενόψει μελλοντικών επιχειρηματικών σχεδιασμών. Η εθελουσία έξοδος -σύμφωνα με πληροφορίες του IW– θα γίνει με εξαιρετικά δελεαστικούς όρους για τους ενδιαφερομένους.

Η NN στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη αλλά και τα κόστη πρόσκτησης εργασιών, προκειμένου να δημιουργήσει υψηλότερο τεχνικό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα έχει ενισχυθεί η συνεργασία με τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζο-ασφαλιστικές εργασίες και στα επενδυτικά-αποταμιευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν το 40% περίπου της συνολικής παραγωγής της.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*