Αποχώρηση από το ΝΝ Group

Η NN Group ανακοίνωσε ότι ο Fabian Rupprecht θα παραιτηθεί από μέλος του διοικητικού συμβουλίου του NN Group και Διευθύνων Σύμβουλος της International Insurance, στις 30 Ιουνίου 2023.

Ο κ. Fabian θα ενταχθεί στην ελβετική ασφαλιστική εταιρεία Helvetia Group, ως Διευθύνων Σύμβουλος, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2023.

Ο Fabian Rupprecht εντάχθηκε στον Όμιλο NN τον Αύγουστο του 2018 ως Διευθύνων Σύμβουλος International Insurance του NN Group και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αυτό το ρόλο, ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς ασφαλιστικές επιχειρήσεις της NN στην Ευρώπη και την Ιαπωνία.