ΤτΕ: Εξετάσεις Πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τύπου Α και τύπου Δ

Από την Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώθηκε ότι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Τύπου Α και Τύπου Δ του Σαββάτου 21 και της Κυριακής 22 Οκτωβρίου αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (Λεωφ. Συγγρού 89 – 93), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α, Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα
α/α
Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμενου
Ώρες Εγγραφής
Ώρες Εξετάσεων
1
Όλα τα επώνυμα με λατινικούς χαρακτήρες και από Α έως Θ
0800 – 0830
0900 – 1030
2
από Ι έως ΜΑΡ
1030 – 1100
1130 – 1300
3
από ΜΑΣ έως Π
1300 – 1330
1400 – 1530
4
από Ρ έως Ω
1530 – 1600
1630 – 1800
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Δ, Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα
α/α
Ονοματεπώνυμο Διαγωνιζόμενου
Ώρες Εγγραφής
Ώρες Εξετάσεων
1
Όλα τα επώνυμα με λατινικούς χαρακτήρες και από Α έως Λ
0800 – 0830
0900 – 1030
2
Από Μ έως Ω
1030 – 1100
1130 – 1300
 
Υπενθυμίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φέρουν μαζί την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και, επίσης, αντίγραφο της Αίτησης Συμμετοχής τους στις εξετάσεις και το αποδεικτικό κατάθεσης του τέλους εξετάσεων.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.certifications@bankofgreece.gr

Υπόδειγμα Απαντητικού Φύλλου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*