ΕΙΑΣ: Σεμινάριο φορολογικής αντιμετώπισης διαμεσολαβητών & πελατών

Πάντοτε και ιδιαίτερα σήμερα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αντιμετωπίζουν περίπλοκα θέματα που σχετίζονται με τη φορολόγησή τους, με τη φορολόγηση των πελατών τους, νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και με τις δυνατότητες αναζήτησης φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών και εκπτώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαμεσολαβητές είναι καλό να γνωρίζουν επαρκώς τα προαναφερόμενα θέματα ή τουλάχιστον να έχουν καλή εικόνα αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις υπάρχουσες δυνατότητες τόσο υπέρ των πελατών τους όσο και υπέρ των ιδίων.

Το Σεμινάριο φορολογικής αντιμετώπισης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών & των πελατών τους – Το νέο φορολογικό πλαίσιο, επιλογές, αξιοποίηση δυνατοτήτων & κίνδυνοι, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, 16:00-19:45, στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), εστιάζεται ακριβώς στην παροχή αυτής της απαραίτητης τεχνογνωσίας που θα διευκολύνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να απαντήσουν πειστικά σε σειρά συχνών ερωτημάτων, όπως:

·      Ποια είναι σήμερα τα φορολογικά κίνητρα υπέρ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους, επιχειρήσεων ή ιδιωτών;

·      Τι σημαίνουν αυτά τα κίνητρα, πώς αξιοποιούνται και ποια οφέλη εγγυώνται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στους πελάτες τους;

·      Ποιες δαπάνες απαλλάσσονται ή εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους;

·      Ποια είναι τα όρια τέτοιων φοροαπαλλαγών ή φοροεκπτώσεων;

·      Πώς διαμορφώνεται πλέον η φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των πελατών τους;

·      Ποια είναι τα εργαλεία βελτίωσης της προαναφερόμενης φορολογικής αντιμετώπισης;

·      Ποια είναι σήμερα η φορολογική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εργασιών και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά κλάδο δραστηριότητας και ποια είναι τα ενδεχόμενα βελτιωτικών παρεμβάσεων;

Η επαύξηση των δυνατοτήτων απάντησης ή άρτιας διαχείρισης των προηγούμενων ερωτημάτων καθιστά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ακόμη πιο ικανούς και ισχυρούς στις σχέσεις τους με το πελατειακό τους κοινό, ενισχύει ακόμη πιο πολύ την εργασιακή τους τεχνογνωσία και τους προστατεύει έναντι παρενεργειών και χαμένων ευκαιριών από ενδεχόμενη μη λειτουργική γνώση του φορολογικού μας περιβάλλοντος.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών και βαθμίδων (μεσίτες και πράκτορες ασφαλίσεων, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, Unit Managers και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), σε στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ειδικότερα των οικονομικών τους υπηρεσιών, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις φορολογικές τους γνώσεις, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Γιάννης Χαβρουζάς, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Interamerican, υπεύθυνος των Τομέων Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ το κόστος συμμετοχής ξεκινά από 40 ευρώ. Παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης και σε περιβάλλον webinar.

 

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΦ.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ_2.10.2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*