Διανομή μερίσματος 15 εκατ. ευρώ από την Interamerican στους μετόχους της

Την ικανή αποθεματοποίηση και τη φερεγγυότητά της επιβεβαιώνει η Interamerican με τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της για τη χρήση 2015. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η πολιτική ανάπτυξης δραστηριοτήτων, οι διαχειριστικές πρακτικές και η έγκαιρη προσαρμογή στην κοινοτική οδηγία Solvency II, που αποτελεί πλέον νόμο από τις αρχές του 2016, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εφαρμογή του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου για τις Γενικές Ασφάλειες, έχουν ισχυροποιήσει την οικονομική θέση της εταιρείας, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, το μέρισμα ανέρχεται σε 14,95 εκατ. ευρώ και οι μέτοχοι της Interamerican θα λάβουν καθαρό μέρισμα ανά μετοχή 0,11 ευρώ, με καταβολή από 1ης Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι το 99,89% των μετοχών της Interamerican το κατέχει η ολλανδική εταιρεία Achmea, ενώ το ελάχιστο υπόλοιπο είναι διεσπαρμένο σε ιδιώτες.

Η Achmea δραστηριοποιείται, εκτός των Κάτω Χωρών και της Ελλάδας, στις χώρες Τουρκία, Σλοβακία, Ιρλανδία, καθώς και στην Αυστραλία, «με πολιτική επίτευξης επικερδούς μεγέθυνσης και καινοτομίας, με τη χρήση των γνώσεων και της κεκτημένης εμπειρίας κυρίως στις γενικές ασφαλίσεις και την ασφάλιση υγείας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*