Σημείωσε άνοδο για 2η χρονιά η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Αύξηση παραγωγής κατέγραψε η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων την τελευταία διετία (2014: +2,7% και 2015: +1,4%) στην Ελλάδα, παρά την οικονομική ύφεση και τη συνολική μείωση της εγχώριας παραγωγής ασφαλίστρων, η οποία ειδικά στον κλάδο κατά ζημιών διαμορφώθηκε στο -10,6% το 2014 και στο -7,7% το 2015.

cargo-3

Οι ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων συνολικά αποτέλεσαν το 1,2% της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά ζημιών το 2015 και συνολικά 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις.

Από τη στατιστική ανάλυση περίπου 1.500 ζημιών ετησίως προκύπτουν ως συχνότερα κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς. Η κατανομή των συνολικών αποζημιώσεων (πληρωθεισών κι εκκρεμών) των ζημιών έτους 2015 ανά αιτία, παρουσιάζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

cargo-2

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder, η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μέση ζημία εκτιμάται στα 3.194 € το 2015, αυξημένη από τα 2.629 € το 2014, ενώ η μέση ζημία τη δεκαετία 2006-2015 εκτιμάται στα 3.127 €.

cargo-4

Για τις 1.530 δηλωθείσες εντός του 2014 ζημίες καταβλήθηκαν 1,7 εκατ. € σε αποζημιώσεις κι έμειναν σε εκκρεμότητα 4,5 εκατ. €. Οι περισσότερες ζημιές είχαν ως κατονομαζόμενη αιτία την κλοπή, γεγονός που απεικονίζεται και στα ποσά των αποζημιώσεων.

cargo-5

Για το 2015 δηλώθηκαν 1.560 ζημιές, καταβλήθηκαν 1,9 εκατ. € σε αποζημιώσεις κι έμειναν σε εκκρεμότητα 5,0 εκατ. €. Οι περισσότερες ζημιές είχαν και πάλι ως κατονομαζόμενη αιτία την κλοπή.

Διαβάστε τη σχετική έκθεση της ΕΑΕΕ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*