Κλάδος ζωής: «Απώλειες» παραγωγής 720 εκατ. ευρώ στην περίοδο της κρίσης

 

Το 1/3 της παραγωγής του έχει απολέσει ο κλάδος ζωής την τελευταία επταετία, με αποτέλεσμα από τα συμβόλαια που έκαναν εταιρείες και διαμεσολάβηση να έχουν χαθεί 720 εκατ. ευρώ. Αν και από το 2001 μέχρι το 2007 ο κλάδος σχεδόν διπλασίασε τα μεγέθη του,  με την έλευση της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις στα εισοδήματα των πολιτών και τα έσοδα των επιχειρήσεων αρχίζει και η πτωτική πορεία. Στοιχεία για την πορεία των ασφαλίσεων ζωής το 2015 και μεγέθη που αφορούν στα προηγούμενα χρόνια δημοσιεύονται σε έκθεση της ΕΑΕΕ και της Επιτροπής Ζωής Υγείας και Συντάξεων.

 

Αύξηση 15% στο πρώτο εξάμηνο – Μείωση 4,3% συνολικά στο έτος

 

Παρά το γεγονός ότι το 2015  στο πρώτο εξάμηνο η παραγωγή ζωής αυξήθηκε κατά 15%, μετά την επιβολή των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίου, ο κλάδος συνολικά εμφάνισε μείωση της τάξεως του 4,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Με εμφανείς τις επιπτώσεις των capital controls η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 1,8 δις ευρώ από 1,88 δις ευρώ το 2014. Το κατα κεφαλήν ασφάλιστρο είναι 165 ευρώ και τα συνολικά ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται στο 1%.

 

 

Κυρίαρχο κανάλι οι ασφαλιστές

 

Η προσωπική επαφή με τον πελάτη, ο ρόλος του ασφαλιστή και της διαμεσολάβησης αναδεικνύονται επίσης μέσα από την έρευνα της Ένωσης, καθώς το 60% της παραγωγής συμβολαίων είναι αποκύημα face to face επικοινωνίας. Το 31% προέρχεται από τραπεζοασφαλίσεις και μόλις το 9% προέρχεται από direct πωλήσεις και εναλλακτικά μέσα προώθησης.

 

 

Προγράμματα και τύπος ασφάλισης

 

Η πλειοψηφία των συμβολαίων αφορά ατομικές ασφαλίσεις με μόλις το 24% να αφορά σε ομαδικά προγράμματα. Από το σύνολο της παραγωγής το 50% είναι για σύνταξη-αποταμίευση, το 34% για νοσοκομειακή περίθαλψη και τον 16% λοιπές καλύψεις.

 

 

Ακολουθεί η έρευνα της ΕΑΕΕ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*