Σχέδιο μεταρρυθμίσεων για τα ΤΕΑ

της Ελενας Ερμείδου

Σε εννέα άξονες θα κινηθεί η ασφαλιστική μεταρρύθμιση το σχέδιο της οποίας θα είναι έτοιμο το Φθινόπωρο.  Στο νέο νομοσχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης περιλαμβάνεται και το ρυθμιστικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Οι άξονες

  1. Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της επαγγελματικής ασφάλισης.

 

  1. Η διευκόλυνση της δημιουργίας πολυεργοδοτικών ταμείων, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε ομοιοεπαγγελματικές ομάδες να συστήνουν ΤΕΑ.

 

  1. Η δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα το οποίο θα εποπτεύεται από τους Κοινωνικούς εταίρους.

 

  1. Ο εξορθολογισμός των φορολογικών διατάξεων με μείωση της φορολογίας ως κίνητρο αποταμίευσης για ιδιωτικά και ομαδικά πακέτα ασφάλισης.

 

  1. Η εποπτεία του συστήματος, με τις παρεμβάσεις να αφορούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους μέσω της απλοποίησης διαδικασίας αδειοδότησης ενός Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Στην βελτίωση της ευελιξίας μέσω της δυνατότητας ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ. Και στην ενδυνάμωση της εποπτείας με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και στον εξορθολογισμό της φορολόγησής τους, ενώ η εποπτεία των Ταμείων θα περάσει στην ΤτΕ.

 

  1. Έμμεσες Αυξήσεις στις συντάξεις
  2. Μείωση των εισφορών
  3. Απλοποίηση της νομοθεσίας για την ενοποίηση των 88 διαφορετικών ταμείων που λειτουργούν στο ΕΦΚΑ ως λογαριασμοί.
  4. Απλοποίηση 15 νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα στους επόμενους 15 μήνες είναι η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, και έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης, οι οποίες θα γίνονται εφεξής ηλεκτρονικά.