Οι «εκπρόσωποι» της ασφαλιστικής αγοράς στον ΣΕΒ

Τρεις γνώριμες προσωπικότητες με τη δική τους πορεία αποτελούν τους “εκπροσώπους” της ασφαλιστικής αγοράς στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ για την επόμενη διετία.

Το Γενικό Συμβούλιο – για τα επόμενα 2 χρόνια – αποτελείται από 90 μέλη, παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΣΕΒ και γνωματεύει στα θέματα, που τίθενται υπόψη του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εκεί, λοιπόν, θα συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ και επικεφαλής της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, η CEO της NN Hellas, Μαριάννα Πολιτοπούλου, και η Θεοδώρα – Ιωάννα Οικονομοπούλου, Γενική Διευθύντρια της MARSH Μεσίτες Ασφαλειών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*