Α. Σαρρηγεωργίου: Ο Κώδικας δημιουργεί νέες ευκαιρίες επανεκκίνησης

Στις 15 Απριλίου 2024  το Υπουργείο Οικονομικών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) παρουσίασαν τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη λήθη (Right to be forgotten – RTBF) των επιζώντων από καρκίνο στις συμβάσεις ζωής που συνδέονται με κάθε είδους δάνειο. 

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ δήλωσε: «Τα μέλη της  ΕΑΕΕ, βάζοντας τους ανθρώπους που έχουν νικήσει τον καρκίνο πάνω από τους αριθμούς προσχώρησαν σύσσωμα στον κώδικα. Ο Κώδικας, που είναι σε ισχύ από  26.3.2024, θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συμπερίληψης των ανθρώπων που ανέκαμψαν από την περιπέτεια του καρκίνου δημιουργώντας νέες ευκαιρίες επανεκκίνησης της ζωής τους».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*