Θετικά μηνύματα από την Ασφαλιστική Αγορά

Είναι αξιοσημείωτο, σε περίοδο αστάθμητων καταστάσεων και αλεπάλληλων κρίσεων, οι ηγετικές δυνάμεις της Ασφαλιστικής Αγοράς να παρουσιάζουν τεκμήρια ανθεκτικότητας και προβλεπτικότητας για ανάπτυξη.

Όχι μόνο σε μεγέθη οικονομικής σταθερότητας (επαναλαμβανόμενα κέρδη, βελτίωση παραγωγής, δείκτες φερεγγυότητας), αλλά και σε σχεδιασμό με τον οποίο υπόσχονται έναν ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης περισσότερο ενεργό για την κοινωνική και οικονομική ευημερία. Αυτό διαφάνηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση των αποτελεσμάτων 2021 τόσο της EUROLIFE FFH όσο και της INTERAMERICAN.

Ειδικότερα, είναι σημαντικό -και χαίρομαι που η διαπίστωση ανταποκρίνεται στο προσωπικό ενδιαφέρον μου και την εργώδη προσπάθειά μου για την ωρίμανση της ασφαλιστικής κοινότητας σε αυτούς τομείς και για στρατηγική #sustainability κατά την τελευταία 20ετία- ότι αυτές και άλλες ασφαλιστικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται τον σοβαρό ρόλο τους για τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ασφάλισης και ανάπτυξης.

Με δύο λόγια, το θετικό μήνυμα έρχεται ως «ανάγκη και δυνατότητα να μεγαλώσουμε την Ασφαλιστική Αγορά», όπως τόνισε κατά τη συνέντευξη Τύπου της INTERAMERICAN ο Γιάννης Καντώρος, CEO της εταιρείας. Θα προσέθετα: όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά.

*από το προσωπικό λογαριασμό του Γιάννη Ρούντου στο linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*