σημαία ΕΕ

Απαλλαγή ΦΠΑ: Η Ε.Ε αποφασίζει ως το τέλος του έτους για τράπεζες και ασφαλιστικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει σύντομα μια μελέτη ανασκόπησης σχετικά με την απαλλαγή από των ΦΠΑ των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις μεταρρύθμισης αναμένονται έως τον Δεκέμβριο του 2021 μετά την ολοκλήρωση μιας δημόσιας διαβούλευσης που έληξε. Εκτός από την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες θα επιβάλλεται ο ΦΠΑ η Ευρωπαϊκή επιτροπή θέλει να επαναξιολογήσει όλο το πλαίσιο. Το πιθανό αποτέλεσμα είναι ο ΦΠΑ να επιβάλλεται μόνο στις υπηρεσίες βάσει αμοιβών, και να συνεχίσουν να εξαιρούνται οι πιστωτικές υπηρεσίες.

Η απαλλαγή των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από το ΦΠΑ χρονολογείται από το 1977 και αντικατοπτρίζει τις προκλήσεις της επιβολής ΦΠΑ σε σύνθετα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και τον κίνδυνο μεταφοράς του βάρους στους καταναλωτές, όπως αναφέρει το taxheaven.gr

Ωστόσο, τα προβλήματα σχετικά με την ερμηνεία της απαλλαγής είχαν σαν αποτέλεσμα αρκετές υποθέσεις να καταλήξουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια . ‘Ενα υπαρκτό επίσης πρόβλημα για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι ότι δεν μπορούν να ανακτήσουν τον ΦΠΑ των εισροών τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*