Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης: Αυξημένο το ενδιαφέρον το 2020

Ανοδικά κινήθηκε το 2020 ο κλάδος της Γενικής Αστικής Ευθύνης, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα της ΕΑΕΕ. Συνοπτικά:

-δηλώθηκαν περίπου 152,4 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους, έναντι 139.699 συμβολαίων το 2019.

-συνολικά δηλώθηκαν 5.800 ζημιές και καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 2,5 εκατ. ευρώ

-παράλληλα, σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημίωσεων 19,1 εκατ. ευρώ

Αναλυτικά:

Στην έρευνα του 2020 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 24 Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 97,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων αστικής ευθύνης, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η παρούσα αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 2020 με βάση την πληροφόρηση που ήταν διαθέσιμη στις 31/12/2020.

Για την ανάγνωση και την κατανόηση των μεγεθών της παρούσας αναφοράς, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η φύση των εργασιών των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης αφορά σε ζημιές που συμβαίνουν ακανόνιστα στο βάθος του χρόνου, ενώ διαπιστώνεται πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στο ύψος των αποζημιώσεων εκάστου έτους, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην ασφάλιση μεγάλων κινδύνων, οι οποίες μπορεί να μην συμβαίνουν τακτικά, όμως όταν συμβούν είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους.

Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό του τελικού κόστους των αποζημιώσεων του έτους, θα πρέπει να συνυπολογιστεί η εξέλιξη του πλήθους των ζημιών και του ποσού των αποζημιώσεων στο βάθος του χρόνου, πληροφόρηση που δεν είναι γνωστή κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας αναφοράς.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ για το 2020 καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 152,4 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του έτους. Για τα παραπάνω συμβόλαια δηλώθηκαν 5,8 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 2,5 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 19,1 εκατ. €.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΡΕΥΝΑ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*