Η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει τη ρευστότητα (QE), όταν καταργήσει το πανδημικό πρόγραμμα PEPP

Η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει την ποσοτική χαλάρωση όταν τελειώσει το έκτακτο πρόγραμμα λόγω πανδημίας (PEPP). Αυτό δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης της Εσθονίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ Madis Muller.

Ο ίδιος προέβλεψε επίσης ότι η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να τερματίσει το PEPP τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, σε ευθυγράμμιση με τις προηγούμενες προβλέψεις της τράπεζας.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η ευελιξία που προσφέρει το PEPP δεν μπορεί να μεταφερθεί στο τακτικό Πρόγραμμα Αγοράς Περιουσιακών Στοιχείων (APP).

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα επωφελείται από το PEPP που είναι το πανδημικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, βάσει του οποίου η ΕΚΤ αγόραζε ευρωπαϊκά ομόλογα έως και 80 δις ευρώ μηνιαίως και αποφάσισε να μειώσει το ποσό πρόσφατα χωρίς να δηλώνει πόσο το μείωσε.

Το τακτικό πρόγραμμα APP στο οποίο η Ελλάδα δεν μετέχει και θα μπορούσε να ενταχθεί για μεταβατικό διάστημα με απόφαση της ΕΚΤ μέχρι τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν επιλέξιμα αυτοδικαίως από την ΕΚΤ λόγω αναβάθμισης, προβλέπει αγορές ομολόγων μόλις 20 δις ευρώ μηνιαίως.

Αλλά το σημαντικότερο όπλο ρευστότητας για τις οικονομίας είναι τα τρισεκατομμύρια από LTRO, (το πανδημικό PELTRO), TLTRO (που αποτελούν τον προνομιακό δανεισμό για τις εμπορικές τράπεζες με δικό τους κέρδος, εφόσον η ΕΚΤ δέχεται τις εγγυήσεις τους. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τράπεζες, που έχουν βρεθεί με μεγάλη ρευστότητα η οποία δεν πρέπει να χαθεί.

Η πιθανότητα να αυξηθούν αυτά τα προγράμματα περιλαμβάνοντας και τις εγγυήσεις από τίτλους του ελληνικού δημοσίου, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως άλλωστε και η συμπερίληψη των ελληνικών τίτλων στο APP που θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού χρέους.

Νίκος Κωτσικόπουλος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*